İstihdam yoluyla kalıcı ikamet etmenin en hızlı ve en kesin yolu yabancı bir işçinin İstihdama Dayalı Birinci kategori (EB-1) kapsamında Öncelikli Çalışan olarak kalifiye olmasıdır. Bu kategori üç belirli işçi türünü içerir:

  • Olağanüstü Yeteneğe Sahip Kişiler
  • Önde gelen Profesörler ve Araştırmacılar
  • Çokuluslu Üst ve Orta Düzey Yöneticiler

Bu kategorilerin her biri kanun, yönetmelik ve uygulamayla göçmenlik hukukunun uygulayıcıları tarafından oldukça sıkı şekil şartlarına tabii kılınmıştır. Bu sınıflandırmaların kısa bir özetinden fazlasını vermek mümkün değildir.

Olağanüstü Yeteneğe Sahip Kişiler

Bu kategori, bilim, sanat, eğitim, iş dünyası veya atletizmde/spor alanlarında sürekli ulusal veya uluslararası övgü ve başarı sahibi olağanüstü yetenekli kişileri içerir. Bu övgü, tek bir başarının (ör: Nobel ödülü) veya daha düşük birden fazla başarının birikiminin sonucu da olabilir. Bugüne kadar birçok seçkin bilim insanı, üst düzey işletme yöneticileri ve iyi sanatçılar için EB1 statüsü kazandık ancak bu kategorideki başvuru sahipleri, kendi alanlarında en iyiler arasında olduklarını kanıtlamalıdır. Bu kategorideki bir bireyin işverene/sponsora ihtiyacı yoktur ve kendisi direkt başvuru yapabilir.

Önde Gelen Profesörler ve Araştırmacılar

Bu kategorideki bir birey “akademik çevrede uluslararası tanınırlığa dayalı üstünlük ve ayırt edilebilirlik yoluyla öne çıkmalıdır.” Başvuru sahibi, akademik alanda öğretim veya araştırma konusunda üç yıllık deneyime sahip olmalı ancak sponsor, bir üniversite yerine özel bir işverenin Ar-Ge bölümü de olabilir. Olağanüstü yetenek kategorisinin aksine bu gruptaki başvuru sahiplerinin bir işverene/sponsora sahip olması gerekmektedir.

Çokuluslu Yöneticiler

Kalıcı ikamet için birçok kurulu şirketin istihdama dayalı başvurular içinden en çok tercih ettiği başvuru sekli budur. Bu sınıflandırma yabancı bir ticari işletmenin kilit personelini yabancı ofisten Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilgili bir ofise transfer etmesine izin verir. En basit tezahürüyle yabancı bir üretici, Pazarlama Direktörünü ABD’deki bir yan kuruluş veya şubesi için benzer hizmetleri gerçekleştirmek üzere yurtdışındaki merkez ofisinden transfer etmeye çalışır.

Bu başvuru için “İşçilik sertifikası” alamaya gerek yoktur. Nadiren bir bekleme suresi vardır. (Hindistan veya Çin vatandaşları için bile) ve birçok orta ve üst yönetici için uygundur. Bir kişi herhangi bir operasyona bir milyon dolar veya daha fazla yatırım yapmaya gerek kalmadan, kendisini yurtdışındaki üst düzey bir pozisyondan ABD’deki benzer bir pozisyona transfer edebilir. Hatta bazı şirketler başka başvurular açısından kalıcı ikamet başvurusuna elverişsiz olan kilit çalışanlarını, öncelikle bir yıllığına yurt dışındaki şirkete transfer edip, sonrasında Amerika’ ya “isçilik sertifikası” olmaksızın geri getirebilir.

Bu durumda ne ABD’deki ne de yabancı şirketin belirli bir büyüklükte olması gerekmemekle birlikte, başvuru sahibinin şirketteki diğer kişilerin çalışmalarını yönetme veya denetleme yeterliliğine sahip olması gerekmektedir. ABD göçmenlik gereksinimlerine uymak için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekir:

  • ABD’deki şirketler ve yabancı şirketler aynı kuruluş veya şahıslar tarafından kurulmalı ve kontrol edilmelidir.
  • Nakledilecek kişinin, nakilden en az bir yıl önce yabancı şirkette çalışması, ayrıca bu kişinin ya bir yönetici/müdür, ya üst düzey yönetici ya da uzmanlık bilgisine sahip bir kişi olarak istihdam edilmiş olması gerekmektedir.

Genellikle bir şirket daha sonrasında, çok uluslu bir yönetici veya yetkili olarak daimî ikamet başvurusu yapabilmek için, kilit bir çalışanı öncesinde L-1A Şirket İçi Transfer ile ABD’ye transfer eder.

Menü