SIJ, parçalanmış ailelerin mağdur çocukları için yaratılmış bir program olup bu çocukların Amerika’da yasabilmelerine ve daimî ikamet hakki sahibi olabilmelerine imkân sağlar. Başkan Trump yönetiminin 18 yaş altındaki SIJ kapsamındaki çocukları ülkeye almama/başvurularını kabul etmemeye yönelik kısıtlamaları, Amerikan Federal Mahkemeleri tarafından verilen kararlar ile durdurulmuştur.

SIJ programından yararlanabilmek için, başvurucu çocuğun 21 yaş altında bulunması ve (1) eyalet çocuk mahkemesinden alınacak “bakıma muhtaçtır” kararı, (2) anne ve babasından biri veya her ikisi ile bu kişilerin çocuğa karşı ihmalkâr davranışı, istismarı yada çocuğu terk etmeleri sebeplerinden ötürü tekrar bir araya gelmemesi hali, (3) çocuğun, ailesinin vatandaşı olduğu ülkeye dönmemesi, çocuğun ustun yararına olmalıdır. New York’ta dahil olmak üzere birçok eyalette geçerli olan bir kurala göre başvurucu çocuk Amerika’ da bir ebeveyniyle yasayabileceği gibi (diğer ebeveynin Amerika dışında olması hali), ebeveynlerinin ikisinin birden Amerika’da bulunması halinde, çocuğun SIJ başvurusu yapabilmesi için, çocukla yasamayan ebeveynin, çocuğa kotu muamele, çocuğu terk ve ihmaline ilişkin mahkeme kararı olması gerekmektedir.

SIJ’den yararlanmaya hak kazanan çocukların çoğunluğu, açık ara farkla, Orta Amerika’dan, devletin müsemma gösterdiği çetelerin zulmünden kaçan çocuklardan oluşturmaktadır. Başvuruların El Salvador, Guatemala ve Nikaragua’ dan çok fazla yapılması nedeniyle, bu ülkelerden yapılan daimî ikamet başvuruları (green card) için iki yıl bekleme sırası bulunmaktadır.

SIJ veya İltica arasında secim yapmak, her dosyadaki hadisenin durumuna göre değişiklik göstermekte olup alınacak sonuç açısından da ikisi arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. İltica hakkini kazanan bir çocuk daha sonra anavatanına dönmekte güçlükler yasayabilirken genellikle Amerikan Vatandaşı olduktan sonra bir veya her iki ebeveyni için de daimî ikamet (green card) başvurucu olabilir. Bunun yanında, SIJ hakkini elde eden bir çocuk daimî ikamet hakkini elde ettikten sonra anavatanına dönebilir fakat anne/babasına, her ikisine birden yada koruyucu ailesi için hiçbir şekilde daimî ikamet için (green card) başvurucu olamaz.

Menü