1952 yılında yürürlüğe giren mevzuat aile birliğinin sağlaması hususunda Amerikan Göçmenlik Hukukuna yol göstericilik yapmaktadır. Aile birliğinden ziyade kalifiye elemanlara öncelik vermeye yönelik kanunu değiştirme teşebbüsleri hiçbir zaman kabul görmemiştir. Güncel mevzuat Amerikan vatandaşlarına ( bazı durumlarda daimî ikamet hakki sahiplerine de) yakın aile üyelerine sponsor olarak Amerika’da kendileri ile yasama hakki tanımaktadır. Göçmenlik Kanunu aile temelli göçmenlik başvurularını iki gruba ayırmaktadır: (1) Yakın Aile Akrabaları kapsamına; Amerikan vatandaşı olan kişinin esi, en az 21 yaşında olan Amerikan vatandaşının, anne ve babası, Amerikan vatandaşı olan kişinin 21 yaş altında bulunan çocukları (2) Amerikan vatandaşı olan kişinin 21 yaş üzerinde bulunan kızı veya oğlu, Amerikan vatandaşı olan kişinin kardeşleri ile daimî ikamet hakkına sahip kişilerin yetişkin ve küçük çocukları ve eşleri girmektedir.

Bu iki grup arasında önemli birçok farklılık vardır:

Yakın Akrabalar

Göçmenlik Kanunu koşullarını taşıyan yakın akrabalara, kısıtlama olmaksızın green card verilebilmektedir. Her ne kadar işlem sureci ve diğer zorluklar başvuruların uzun yıllara yayılmasına neden olsa da bu durum bekleme surelerinin neticesi değildir. Bunun yanında, daha önce Amerika’ya yasal olarak giriş yapmış olan yakın akraba kategorisindeki kişiler, burada geçirdikleri sure içerisinde çalışma izni yada yasal statüleri olmasa dahi kendi ülkelerine gitmeksizin greencard başvurularını Amerika içinde yapabilirler.

  • Yakın akraba kategorisine girmeyen aile üyeleri aşağıda belirtilen tercih kategorilerinden birindeki şartları taşımalıdır:
  • İlk Tercih Kategorisi (FB1): Amerikan Vatandaşı olan kişilerin bekar oğulları ve kızları
  • (FB2B) Daimî İkamet Hakki sahibi kişilerin 21 yaşın üzerinde olan oğulları ve kızları
  • Üçüncü Tercih Kategorisi (FB3): Amerikan Vatandaşı olan kişilerin evli olan oğulları ve kızları
  • Dördüncü Tercih Kategorisi (FB4) : Amerikan Vatandaşı olan erişkin kişilerin erkek ve kız kardeşleri

Bu kategorilerde dikkat edilmesi gereken hususlar:

Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü tercih kategorileri “derivative beneficiaries” olarak adlandırılan yani başvurucu kişinin esi ve 21 yaş altındaki tüm çocuklarının başvurucu kişi ile birlikte Amerika’ya göç etmesine imkân sağlamaktadır. Diğer yakın akrabalar “derivative beneficiaries” kategorisindeki kişilerle ayni haklara sahip değildir.

Daimî İkamet Hakki sahipleri sadece esine, bekar çocuklarına, oğlu veya kızına sponsor olabilir. Başvurucu-aile sponsoru olan kişi kendi anne ve babasına, kardeşlerine, yada evli olan oğlu ve kızına sponsor olabilmek için öncelikle Amerikan vatandaşı olmalıdır.

Daimî ikamet hakki sahibi kişi, evli olan oğlu yada kızına sponsor olamaz. Sponsor olunan göçmen kişi başvurunun yapıldığı anda bekar ve fakat ardından evlenmiş ise, başvuru evlilik tarihinden itibaren geçersiz sayılır.

Bazı durumlarda, bir haktan faydalanan kişi bir kategoriden diğerine yeni bir işlem başlatmaksızın geçiş yapabilir. Örneklendirecek olursak, Amerikan vatandaşı kişinin bekar erişkin oğlu (ilk tercih kategorisinde bulunmaktadır) eğer daha sonra evlenmiş ise dördüncü kategoriye geçiş yapacaktır.

Son olarak, çok açıktır ki aile temelli tercihler kategorisi teyze, amca, büyükanne ve büyükbaba veya torun yada kuzenler dahil olmak üzere uzak akraba sayılan kişilerin doğrudan sponsorluğuna izin vermez. Yakın olmayan akrabalar sadece uzun yıllara yayılan bekleme sureleriyle uğraşmak zorunda kalmanın yanında, eğer sizde Amerika içinde yasal statünüzü kaybetmiş iseniz son vize işlemleri için ya kendi ülkesinde durmak yada Amerika’da ise kendi ülkesine geri dönmek zorundadır. Eğer siz bir yıldan fazla bir şekilde yasal statünüz olmadan Amerika’da kalmış iseniz bu durum on yıllık Amerika’ya giriş yasağını de tetiklemektedir. Fakat bu halde dahi bu on yıllık Amerika’ya giriş yasağı için af almak mümkündür. Bu af başvurusu için, başvuru anında sizin Amerika’ da ikamet etmenizin yanında, sizin Amerika’dan ayrılmanız halinde büyük güçlükler ve sıkıntılar yasayacak daimî ikamet (green card) hakkı olan anne, babanız ya da eşinizin bulunması gerekmektedir.

Menü