Geçici Korunan Statüsü (TPS) ülkelerindeki doğal afet veya iç kargaşa nedeniyle Amerika’ya gelmiş, bu sebeplerden ötürü ülkelerine geri dönmeleri kendileri için tehlike arz eden Amerikan vatandaşı olmayan kişilere geçici bir sığınma alanı sunmaktadır. TPS statüsünü elde eden kişiler daimî ikamet hakkini (green card) elde edememekle birlikte Amerika’da yasama, çalışma, sinir disi edilmeme ve seyahat izni için başvuru yapabilme hakkini elde ederler.

TPS başvurusu yapabilmek için hâlihazırda belirlenmiş on ülke şöyledir; El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nikaragua, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Yemen.

Trump yönetimi El Salvador, Nikaragua, Honduras, Sudan ve Haiti için TPS başvurularını kaldıracağı niyetinde olduğunu ilan etmiş olsa da ABD Kaliforniya ve New York Bölge Mahkemelerinde daha sonra açılan davalar ile söz konusu kurumun TPS’i kaldırma teşebbüsüne karşı mücadele verilmiş, ABD ulusal güvenlik Bakanlığı’nın Sudan, Nikaragua, Haiti ve El Salvador için uyguladığı TPS’i kaldırma girişimlerine ilişkin ihtiyati tedbir kararı verilmiştir.

4 Kasım 2019 tarih ve son sayılı genelge uyarınca, El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nikaragua ve Sudan için uygulanan TPS statüsü 4 Ocak 2021 yılına dek veya davanın karar bağlanması tarihine dek yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Hâlihazırda TPS statüsü olan kişilerin çalışma izinleri 24 Ocak 2021 yılına dek otomatik olarak uzayacaktır.

TPS ile ilgili en önemli mesele TPS sahiplerinin, Amerika’da statü intibakı yoluyla kalıcı ikamete (green card) başvurup başvuramayacaklarına ilişkindir. Bazı federal mahkemeler TPS’den faydalanan kişilerin statü intibakı koşullarına sahip olduğu doğrultusunda karar vermiş, bir tane federal mahkeme ise koşulları karşılamadıkları yönünde karara varmıştır. ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı Temmuz 2019 yılında yaptığı duyuru ile Amerika’nın herhangi bir yerinden TPS başvurusu yapacak olan kişilerin statü intibakı yoluyla yaptığı daimî ikamet başvurularının reddedileceğini ve bu kararın Amerika’daki Federal Mahkemelerin kararlarıyla çelişkiye düşmediğini bildirmiştir.

Menü