ABD’li işverenlerin ve yabancı işçilerin karşılaştığı zorluklar hiç bugünkü kadar büyük olmamıştı. ABD ekonomisinin devam eden canlılığı, Trump Yönetiminin kısıtlayıcı göç politikaları ile birleştiğinde, işverenlerin işe alma ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşmaya başladı. Bunun sonucu olarak daha fazla ABD’li işveren operasyonlarını yurt dışına taşımak zorunda kalıp ve daha fazla vasıflı işçi hizmetlerini diğer ülkelere satmaya zorlandı.
Ancak çok fazla planlama ve biraz da şansla ABD’li işverenlerin kritik boşlukları yabancı işçilerle doldurması hala mümkün görünüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, dünyadaki çoğu ülke gibi, istihdamı kendi vatandaşları, daimî sakinleri ve belirlenmiş kategorilerdeki gruplarla sınırlamaktadır. (Bkz. İltica, TPS ve DACA ve Statü Ayarlaması) Bu belirlenmiş gruplardan birinde olmayan kişiler aşağıdaki kategorilerden birinde istihdam edilmeye hak kazanmalıdır:

Tüccar/Yatırımcı Vizesi (E1, E2)

Bu vize, Antlaşmalı Tüccarlar (E1) ve Anlaşmalı Yatırımcılar (E2) içindir. Bu vize turu ABD ile başvuru sahibinin ülkesi arasında bir antlaşma olmasını gerektirir. Buna ek olarak, E1, başvuru sahibinin (veya ticari kuruluşun) ABD ile başvuruyu yapan kişinin (ya da şirketin) ülkesi arasında düzenli ve sürekli bir ticaret olduğunu kanıtlayabilmesini gerektirir. E2, başvurucunun (veya ticari işletmenin) en azından yatırımcı ve ailesini desteklemekten daha fazlasını yapacak olan aktif bir işletmeye önemli miktarda yatırım yapmasını gerektirir. Bu vizeye anlaşmalı bir tüccar veya anlaşmalı bir yatırımcı şirketin kilit personeli tarafından da başvurulabilir.

Geçici Çalışma Vizesi (H)

Bu vize göçmen olmayan işçiler için olup, kendi içinde birkaç gruba ayrılmaktadır:

  • H-1B kategorisi, (1) en az bir lisans veya dengi derecesi bulunan, (2) uzmanlık (profesyonel) gerektiren bir iş fırsatına sahip bir ABD’li işveren/sponsor ve (3) bu işveren/sponsor tarafından işçiye geçerli ücreti ödeyebileceğinin kanıtlandığı profesyonel çalışanlardır. Göçmen olmayanlara ilişkin tüm vize kategorilerinin arasında en kullanışlı, en çok rağbet gören ve en tartışmalı olanlarından biridir. Yasa, her yıl verilebilecek yeni H-1B vize kotasına sayısal bir sınır koymaktadır. Çoğu yıl, mümkün olan en erken başvuru tarihinde sunulan başvuruların sayısı genellikle tüm mali yıl için mevcut vize sayısını aşmaktadır. Bu nedenle adaylar bilgisayar tarafından oluşturulan bir çekiliş sistemi ile ilk elemeyi geçerlerse, asıl başvurularını yapabilirler.Halihazırda H-1B statüsüne sahip olmayan çalışanlar için tüm H-1B vizeleri 2020 mali yılı için tükenmiş bulunmaktadır. 1 Ekim 2021’den başlayacak bir sonraki mali yıl için en erken başvuru tarihi 1 Nisan 2020’dir. USCIS 1 Nisan 2020’de işverenlerin elektronik bir kayıt oluşturacağı yeni bir çekiliş kayıt sistemi başlatmıştır. Bu seçilmeyen başvuru sahiplerinin iş yükünü ve masraflarını azaltacak olsa da başvuru sayısının 2019’da alınan 200.000 ‘den çok daha fazla olması muhtemel gözükmektedir.
  • H-2 çalışanları, genellikle sezonluk ya da dönemsel isçiler olup, tarımsal amaçlarla (H-2A) veya kış kayak merkezleri, yazlık sahil beldeleri ve benzerleri dahil olmak üzere rekreasyonel işletmeler için işgücü sağlamak üzere oluşturulmuş bir kategoridir. (H-2B). H-1B gibi H-2’ler için verilecek olan vize sayısı her yıl sayısal olarak sınırlandırılır. H-1B’den farklı olarak H2B’ nin ise alim sureci daha meşakkatlidir. İşveren, sponsor olunacak isçinin, Amerikalı bir isçinin isini elinden almadığını garantilemek için, siki sekil şartlarıyla belirlenmiş ise alim surecine uymak zorundadır. Bu işlem asil sponsorluk başvurusunun yapılmasından önce aylarca hazırlık gerektirir. Biz Zwaik, Gilbert ve Ortakları olarak, yabancı bir isçiye yaz dönemine dair yapılacak başvuru için, ki bu genellikle bunlar Nisan ayı gibi baslar, bir önceki yılın Ekim ayından sonra yeni müvekkil kabul etmiyoruz. Kongre her mali yıl için toplam 66,000 kişilik H2B kotası ayırmaktadır. Bu kotanın 33,000’i ilk mali yılda ise başlayacaklar için ayrılmış olup, kalan 33,000’i ise ikinci mali yıl (Nisan 1-Eylul 30) için ayrılmıştır. Kongrenin 2019’da yeniden başvuru yapan işçiler için ek 30.000 H2B vizesi açıklamış olmasına rağmen bu bile talebin çok gerisinde kalmıştır. Biz 2021 yılı için de benzer bir senaryo öngörüyoruz.

Değişim Programı (J)

Bu vizeler, DHS tarafından önceden onaylanmış bir değişim programına kabul edilmiş kişiler içindir. Bu program, çocuk bakımı hizmetleri sağlayan bir au pair’den ABD’de eğitim almış yabancı bir doktora kadar herkesi içerebilecek geniş bir yelpazeye sahiptir. J değişim programlarının, programa başvuran kişinin kendi anavatanın kültürel ve diğer iyi yanlarını Amerika’ya katkı sağlayacağını kanıtlaması gerekmektedir. Bu programlardan bazıları, program bitimi üzerine başvurucunun kendi ülkesinde dönmesini ve orada iki yıl kalmasını zorunlu kılabilir.

Şirket İçi Transfer (L)

İşyeri kaynaklı vizeler içerisinde tartışmasız en kıymetli olanı bir Işçi sertifikası alınmasını gerektirmeden yeşil kart almanın yolunu açabilecek bu vize türüdür. Ancak bu vize sadece uluslararası şirketler için tanımlanmıştır. En klasik şekliyle bu vize, yurtdışındaki bir ana şirketin kilit çalışanlarından birini, Amerika’daki bağlantılı olduğu diğer bir şirkete transfer etmesine izin verir. (BMW Almanya’nın Pazarlama Direktörünü, BMW’ nin Amerika’ daki BMW’ye transfer etmesi gibi). Bu “kilit kişiler”, yöneticiler, yetkililer (L1A) veya uzmanlık bilgisi olan kişiler (L1B) olabilir. Bu vize türüne bir konsoloslukta başvurabilmek için, Amerika’daki Göçmenlik Ofisi’nden (USCIS) bir ön onay almak gerekmektedir. Bu statü, sonrasında uluslararası bir yönetici olarak yeşil karta başvurmanın temelini oluşturabilir.

Olağanüstü Yetenekli Kişiler (O)

Bu vize, ulusal veya uluslararası övgü ve başarı toplayan kişiler içindir. Vize, en yetenekli icracıları, sanatçıları, bilim adamlarını, iş liderlerini ve benzer derecedeki diğer kişileri içerir. Bu vize türüne bir konsoloslukta başvurabilmek için, Amerika’daki Göçmenlik Ofisi’nden (USCIS) bir ön onay almak gerekmektedir.

Uluslararası Üne Sahip Sporcular, Sanatçılar ve Gösteri Grupları (P)

Bu bir takım sporuna katılan sporcular veya bir topluluğun parçası olarak performans sergilemeye gelen göstericiler için “yetenek” vizesidir. Bu vize türüne bir konsoloslukta başvurabilmek için, Amerika’daki Göçmenlik Ofisi’nden (USCIS) bir on onay almak gerekmektedir.

Menü