ABD göçmenlik yasası ve politikasının kendine özgü doğası nedeniyle istihdama dayalı sponsorluk genellikle kalıcı ikamet elde etmenin en hızlı yoludur. Bu uygulamalar en başından itibaren kritik stratejik planlama gerektirir. Tartışılması gereken konular arasında:

  • En uygun istihdam kategorisi hangisidir?
  • Gerekli iş tanımı nedir?
  • İşveren/sponsorun İş Kurumu (Department of Labor) tarafından belirlenen ücreti ödeme gücü var mı?
  • Süreç ne kadar sürecek?
  • İşçinin işlem sırasında ABD’de olması gerekli midir?

Liste böylece uzayıp gidiyor. Her durumda olmasa da çoğu durumda yabancı bir işçinin hizmetlerini arayan bir Amerikalı işveren olmalı ve bu işveren sponsorluğun bir Amerikalının işini elinden almayacağını kanıtlamalıdır.

Kalıcı oturum izni arayan bireyler mevcut veya gelecekteki bir işveren tarafından desteklenebilir. Aile sponsorluğu yeşil karta giden en kolay yol gibi görünse de, bu yol genellikle uzun yıllar almaktadır. İstihdama dayalı sponsorluk genellikle bekleme sürelerini ciddi oranda kısaltabilir. Bu başvuruların en can alıcı noktası “isçi sertifikasının alınmalıdır ki bu işverenin öncelikle Amerikalı isçi istihdamını sağlamak için gerekli çabayı sarf ettiğini ispat etmesiyle olur. İşe alma, bir veya daha fazla yayın organında reklam ilanlarını içerir. Reklamlar ise adil ve doğru bir şekilde tanımlamalı ve Is Kurumu tarafından belirlenen bir Amerikalı isçiye ödenecek “cari ücret” i ödemeyi taahhüt etmelidir. İşe alma sürecinde kalifiye bir Amerikalı işe başvurmazsa, işverene sponsorluk (yeşil kart başvurusu) dosyasında kullanmak üzere bir çalışma sertifikası (veya PERM) verilir.
Bazı işveren sponsorluğu dosyalarında, özellikle olağanüstü vasıflı işçiler ve bazı uluslararası işletme yöneticileri için, bir işveren-sponsor veya bir işçi sertifikası gerekmeden de başvuru yapılabilir. Bazı durumlarda işçi bir işverene veya işçi sertifikasına ihtiyaç duymadan “kendi kendine sponsor olabilir”.
İstihdama dayalı sponsorluk kategorileri şunlardır.

  • İstihdama Dayalı İlk Derece. Bu Uluslararası işletme yöneticilerini, üst düzey çalışanları ve olağanüstü yetenekleri olan kişileri içerir. Uluslararası iş adamları ABD’ye gelmeden önce en az bir yıl bu kapasitede hizmet etmiş olmalı ve yabancı bir şirketten ABD’deki ilgili bir şirkete transfer edilmelidir. Üstün yetenek sahibi olup da başvuranlar, mesleğinin en başarılı kişilerinden olmalı ve önemli ölçüde ulusal veya uluslararası camiada tanınmış olmalıdırlar. Bu sınırlı kalifikasyondaki adaylar için bir işçi sertifikası gerekli değildir ve bu kategoride hiç bekleme süresi bulunmamaktadır.
  • İstihdama Dayalı İkinci Derece. Bu kategori yaygın olarak, bir Yüksek Lisans veya Doktora derecesi bulunan başvuru sahiplerini içerir. Bu kategoride iseniz, ya bir çalışma sertifikasına ihtiyacınız olacak ya da Ulusal Çıkar Feragatnamesi ‘ne (NIW) almak için yetkin olmanız gerekecek. Bu feragatnameyi almak için, USCIS ‘e eğitiminizin, başarılarınızın ve becerilerinizin öneminin ABD’ de yeşil kart için Amerikalı işçilerle rekabet etmenize gerek kalmayacak kadar önemli olduğunu kanıtlamanız gerekmektedir. NIW’lerin çoğu, önde gelen bilimsel dergilerde yer almış önemli araştırma ve yayın geçmişine sahip Araştırmalar yapan Bilim Adamlarına verilir. NIW başvurusu onaylandığında, bu sadece bir çalışma sertifikasına ihtiyaç duyulmamasıyla sonuçlanmaz aynı zamanda sponsorluk dosyası için bir işveren zorunluluğunu da ortadan kaldırır. Ancak bu kategorideyseniz, normal bekleme sürelerine tabi olursunuz.
  • İstihdama Dayalı Üçüncü Kategori. Bu kategoride en az lisans derecesine sahip profesyoneller veya en az 2 yıllık deneyim gerektiren işlere başvuran vasıflı işçiler bulunur. Bu kategoride her zaman bir işçi sertifikasına ihtiyaç vardır ve BT uzmanları, muhasebeciler, mühendisler, torna operatörleri, uzman aşçılar ve yöneticiler bu gruptadır.
  • İstihdama Dayalı Dördüncü Kategori. Bu kategori 2 yıllık deneyim gerektirmeyen “diğer çalışanları” içerir. Bunlar kasiyerleri, işçileri, mutfak personellerini ve daha az vasıflı işleri içerir. Bu kategori işçi sertifikası gerektirir.
  • İstihdama Dayalı Beşinci Kategori. Bu kategori göçmen yatırımcılar içindir. 1 milyon dolarlık (veya belirli Hedef İstihdam Alanlarında 500.000 dolar) yatırım gerektirir. Bu kategoriyi EB-5 kısmında detaylıca açıklanmıştır.

Unutulmaması gereken birkaç nokta daha: Bir işçi sertifikasının onaylanması veya bu kategorilerdeki herhangi bir onay halinde dahi, bu yeşil kartın alınacağının ya da herhangi bir çalışma hakkının alındığı anlamına gelmez. Bununla birlikte yasal statüsü bulunmayan, ya da başka göçmenlik kurallını ihlal eden veya cezai mahkumiyetleri bulunan bireylerin daimî ikamet izni reddedilebilir. Bunun yanında “ülke başına” belirlenen sayısal sınırlamalar nedeniyle Hindistan ve Çin vatandaşları için mevcut bekleme süreleri çok daha uzundur.
Ve son bir not: Reklam ve diğer ödemeler de dahil olmak üzere işçi sertifikası süreciyle ilişkili yasal ücretleri ödemesi gereken taraf işçi değil işverendir.

Menü