Yurttaşlığa kabul yolu (Nötralizasyon), daimî ikamet hakki sahibi kişinin Amerikan Vatandaşı olabilmesi için izlediği surece denilmektedir. Birçok insan yanlış bilgiler nedeniyle ilk etapta ivedilikle vatandaşlığa başvurabileceğini sanmaktayken, aslında Amerikan vatandaşı olabilmenin ilk yolu daimî ikamet hakkini (green card) elde etmekten geçmektedir. Yurttaşlık işlemlerine başvurabilmek için kişi en az 18 yaşında olmalıdır. Hernekadar böyle bir kural olsa dahi, 18 yaş altındaki bazı çocuklar doğumla ya da anne/babasının daha sonra yapacağı işlemlerle ya da anne/babasının Amerikan vatandaşı olması/ yakında olacak olması sebebi ile otomatik olarak Amerikan vatandaşı olabilirler. Bu son gruba giren vakalar- yani anne yada babasının daha sonra yapacağı işlemler ile vatandaş olabilecek olan çocuklar için yapılacak başvurular son derece karmaşık olup avukatları, göçmenlik bürosu memurlarını, hakimleri dahi karar alma noktasında düğümlemektedir.

Her ne kadar işlemler kolay gibi görünse de basvurucular,gosmenlik ofisi memurlarının, başvurucu kişilerin geçmiş yaşamları, varsa sabıka kayıtları, eski evlilikleri ve boşanmaları, daha önce bildirimde bulunmadıkları başka çocukları, iltica talepleri, gibi konular da dahil olmak üzere, bu hususların kapsamlı bir şekilde araştırılacağı konusunda uyarılmalıdır.

Yurttaşlığa kabul edilme surecinde başvurucu;

(1) en az 18 yaşında ,

(2)evlilik ile başvuru yapılıyorsa, daimî ikamet hakkına sahip olan kişi, bir Amerikan Vatandaşı ile üç yıldan bu yana evli olup, evlilik birliğini bu süreç içerisinde devam ettiriyor olmalı ya da evliliğe dayanmadan bir başvuru yapılıyorsa en az beş yıllık daimî ikamet hakkini koruması gerekmemekte olup;

(3) istenen ikamet suresinin en az %50’sini Amerika’da doldurmuş olmalı

(4) İngilizceye hâkim olmalı

(5) Amerikan tarihi ve devlet yönetimi hakkında genel bir bilgiye sahip olmalı

(6) iyi ve ahlaklı bir karaktere sahip olmalıdır.

Bu ilgili son madde, yasaklı bir fiilin islenmesi, tutuklanma hali yahut ciddi bir göçmenlik sucunun kişi tarafından gerçekleştirilmesi halinde göçmenlik bürosunun değerlendirmesine tabidir.

Yurttaşlığa kabul başvurusu ve mülakat olarak İngilizce olarak yapılmaktadır. Ancak bazı hallerde, İngilizce şartı aranmayabilir. Örneğin başvurucunun engelli olması ya da 55 ve üzeri bir yasta olmasıyla birlikte uzun bir suredir daimî ikamet hakkinin bulunması gibi.

Yurttaşlığa kabul için yapılan mülakat sonucunda başvurucu başarılı olunursa yemin töreni için posta yoluyla bilgilendirilmektedir. Yemin edilmesi ve yurttaşlık sertifikasının kişiye verilmesinden sonra başvurucu kişi artık Amerikan Vatandaşı haline gelmiş sayılır. Her ne kadar Amerikan devleti cifte vatandaşlığa izin vermiş olsa da yurttaşlıkla vatandaş olan kişinin uluslararası olarak yapmak istediği seyahati Amerikan pasaportu ile yapması gerekmektedir.

Menü