Bu programın Başkan Donald Trump tarafından durdurulmasına karşı açılan dava Amerikan Yüksek Mahkemesi nezdinde derdest olarak görülmekte olup, bu konuya ilişkin kararın 2020 yılının sonunda karara bağlanacağı beklenmektedir. Bu konuya dair gelişmeleri haberler bölümümüzde bilginize sunacağız. Hâlihazırda DACA başvurusu olan kişiler, statülerini yenilemek için alt dereceli bir federal mahkemeye başvuru yapabilirler.

Bu program 15 Haziran 2012 yılında Başkan Obama’nin yasadışı olarak Amerika’ya getirilmiş bazı belgesiz göçmen çocukların sinirdisi edilmekten korunacağını duyurması ile başlamıştır. Bahse konu grup “ Hayalperestler” adıyla anılmakta olup bu program sayesinde söz konusu kişiler Amerika’da çalışma izni almaya, yasal olarak başka bir ülkeye gidip tekrar Amerika’ya geri dönebilmesine olanak tanıyan “advance parole” belgesi almaya hak kazanmıştır. Bu önemli kazanım, DACA’dan yararlanma şartlarını taşıyan kişilere Amerika’ya yasal olarak tekrar giriş hakki vermekle birlikte, aynı zamanda olası bir statü intibakı yoluyla daimî ikamet (green card) hakki kazanımının da yolunu acmisir (örneklendirecek olursak, evlilik yoluyla Amerikan Vatandaşı olabilmek gibi)

DACA’dan yararlanabilmek için su şartları taşımak gerekmektedir: (1) 15 Haziran 1981 yılından sonra doğmuş olmak, (2) Amerika’ya 16 yaşından önce giriş yapmış olmak, (3) 5 Haziran 2007 yılından bu yana Amerika’da yaşıyor olmak, (4) Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak, yada hâlihazırda lisede okuyor olmak, (5) bir yıldan daha fazla hapis cezası çekmeyi gerektirir bir suç işlememiş olmak, para cezası yada 1 yıldan daha az hapis cezası yatmayı gerektirir bir suç işlememiş olmak, üç kere yahut üçten fazla kez para cezası yada 1 yıldan daha az hapis cezası yatmayı gerektirir bir suç islememek, ulusal yada kamu güvenliğini tehdit edici eylemlerde bulunmamaktır.
Ne yazık ki, Başkan Obama yönetimi, alkollü olarak araba kullanmaktan ötürü yakalanan ve ceza alan DACA’dan yararlanacak olan kişilerin başvurularını kamu güvenliği için tehdit oluşturdukları gerekçesiyle reddetmiştir.

Ayrıca sunuda belirtmemiz gerekir ki DACA, kişiye geçici bir koruma statüsü veren TPS’den farklı olarak yasal bir statü imkânı vermemektedir ve başvurucunun ülkeye yasal bir girişi ve yakın akraba statüsünden yararlanma imkânı yoksa, kişi daimî ikamet hakkına sahip olamamaktadır.

Menü