Daimî ikamet şartlarını taşıyan göçmenler, bazen bu başvuruları Amerika içindeyken başlatabilmektedir. Amerika’ da bu başvuruyu yapabilmek hem anavatana dönmek için yapılacak masraf ve harcanacak zamandan tasarruf edilmesini sağlayacak hem de bazı durumlarda başvurucunun ülkesine dönmesi halinde karşılaşacağı 10 yıllık Amerika’ya girmeme cezasının da önüne geçilmesine yardımcı olmayacaktır.

Statü değişikliği ile yasal oturum izni alabilmek için, başvurucunun: (1) güncel bir Amerikan vizesi olmalı (2) bu başvuruyu yaptığı esnada Amerika içinde bir statüye sahip olmalı (3) ve göçmenlik kurallarını ihlal edici önemli bir suç işlememiş, önemli bir cezai cürüm yada suç teşkil edecek başka bir eylemde (conduct) bulunmamış olmalıdır. Önemli bir göçmenlik hukuku ihlaline örnek olarak göçmenlik sahtekârlığını veya Amerika’da izinsiz çalışmayı örnek gösterebiliriz. Yine fuhuş yapmak terörist aktivite içinde olmak, başkalarına zulmetmek, yada komünist katilim içinde olmayı ise cezai suç teskin eden eylemlere (conduct) örnek verebiliriz.

Yukarıda bahsettiğimiz kuralların elbette bazı istisnaları vardır. Bir Amerikan vatandaşı ile evli olanlar ya da 21 yaşından büyük Amerikan vatandaşı çocuğu olan ebeveynler, ya da Amerikan vatandaşı bir kişinin 21 yaş altındaki çocukları, Amerika’da yasadıkları sure içinde herhangi bir statüye sahip olmak zorunda değildir, yeter ki bu kişilerin Amerika’ya yasal bir girişi (bir vize ile) olsun. Başka bir istisna ise, istihdam ilişkisine dayalı olarak daimî ikamet başvurusunun yapılması halinde vardır. Normal şartlar halinde kanun uyarınca, başvurucunun 180 gün üzerinde herhangi bir statü olmaksızın Amerika’ da kalması halinde, başvurusunu Amerika’ da yapması mümkün olmadığı gibi, kaldığı sureye bağlı olarak Amerika’ya 3 ya da 10 yıl boyunca girmeme cezası da uygulanabilir. Ancak, daimî ikamet (green card) başvurusunun bir işveren aracılığı ile yapılması halinde, başvurucunun 180 güne kadar “statü dışında” olmasında dahi, bu başvuru Amerika’ da yapılabilir.

Firmamız bugüne dek istihdama ve ya aile ilişkisine dayalı olarak statü intibakı ile yasal ikamet hakki kazanma surecinde binlerce kişiyi temsil etmiştir. Başarılı bir başvurunun anahtarı sadece gerekli evrakları doldurmak değil aynı zamanda müvekkili göçmenlik ofisinde yapılacak olan mülakata hazırlamak ve bu görüşmelere müvekkil ile birlikte katilim sağlayabilmekten de geçer. Bahsetmiş olduğumuz başvuru surecinde, özellikle mülakat esnasında göçmenlik ofisi görevlisi başvuruculara bazen zorlayıcı, utandırıcı hatta dosya ile alakası olmayan sorular dahi sorabilmekte, kimi zaman başvurucular, bu durumlarda sinirlerine yenik düşebilmektedir. Bu gibi mülakatlarda olası sorulara karşı müvekkillerimizi hazır etmek ve mülakatı yapan memurların görevlerini layıkıyla yapabilmelerini sağlamak bizim öncelikli görevimizdir.

Menü