Vatandaşlık, daimi bir ikamet abd vatandaşı olur sürecidir. Pek çok kişi yanlışlıkla vatandaşlık başvurusunda bulunmak istediklerini, ilk olarak daimi ikametgah olmaları gerektiğini anlamadan söylüyor. Bir birey vatandaşlık için başvuruda en az 18 yaşında olmalıdır. Ancak, 18 yaşın altındaki bazı çocuklar, doğumda veya ABD vatandaşı olan veya olur bir ebeveynin daha sonraki eylemleri yoluyla otomatik olarak ABD vatandaşı olurlar. Bu son grup- bir ebeveynin eylemleri gerektiren- son derece karmaşık ve genellikle düğüm içine memurları, avukat ve hatta göçmenlik yargıçları bağlar.

Süreç yüzünde basit gibi görünse de, başvuru sahipleri USCIS memurları önceki tutuklamalar, göçmenlik ihlalleri, önceki evlilikler ve boşanmalar, daha önce açıklanmayan çocuklar, sığınma başvuruları ve önceki dernekler de dahil olmak üzere tüm göçmenlik geçmişlerini tarak olacak ları konusunda uyarılmalıdır. Başvuranların vatandaşlık için başvuruda bulunduğu ve sınır dışı etme (kaldırma) işlemlerine son verdigin çok sayıda örnek gördük.

Vatandaşlık başvuru sahibinin (1) en az 18 yaşında (2) 5 yıl veya 3 yıl süreyle daimi ikamet gah sahibi olmasını gerektirir evli ve ABD vatandaşı bir eşle (3) gerekli ikamet süresinin en az 50’si için ABD’de fiziksel olarak mevcut sayılsa (4) İngilizce’de yeterince yakınsa (5) ABD tarihi ve hükümeti hakkında temel bilgiye sahiptir ve (6) iyi ahlaklı bir kişidir. Bu son gereklilik genellikle ciddi göç ihlalleri, ceza mahkumiyet, ya da diğer yasak davranış bir geçmişe dayalı takdir meselesidir. 29 Kasım 1990’dan sonra ağırlaştırılmış suçtan hüküm giyen bir kişinin ABD vatandaşı olması kalıcı olarak yasaklandı.

Bu süreç, normalde İngilizce olarak yapılacak bir başvuru ve mülakat gerektirir. Bazı durumlarda, İngilizce dil gereksinimi engelli bireyler veya uzun süre daimi ikamet etmiş 55 yaş Üstü bireyler için dağıtılabilir.
Vatandaşlık mülakatını başarıyla geçtikten sonra, başvuru sahibine resmi yemin törenine katılması için posta ile bilgi verilecektir. Yemin ve vatandaşlık belgesi alındıktan sonra, başvuran bir ABD vatandaşı olur. ABD hükümeti çifte vatandaşlığa izin vermesine rağmen, vatandaşlığa kabul edilen bir vatandaş sadece ABD pasaportuyla uluslararası seyahat edebilir.